FANDOM


Moore Ligua to Liga w Rudolfii w dyscyplinie Kopaj Skórę.
Ligua

Pierwszy Puchar Rudolfijski Edytuj

Wallan Rudolfgrod- Fallmore Central 3:0

Willmore Westland- Rudolfgrod Utd. 5:3

Altimore Utd.-Tiffmore East. 0:6

Abiosmore City- Fallmore Westland 4:9

W. Rudolfgrod-Tiffmore East. 5:4

Willmore West.- Fallmore West. 6:4

W. Rudolfgrod- Willmore West. 1:0

Tabela:

 1. Wallan Rudolfgrod
 2. Willmore Westland JFC
 3. Tiffmore Eastland
 4. Fallmore Westland
 5. Ruolfgrod United JFC
 6. Fallmore Central
 7. Abiosmore City
 8. Altimore United

Drugi Puchar Rudolfijski Edytuj

Wallan Rudolfgrod- Altimore Utd. 5:0

Willmore West.- Abiosmore City 8:0

Tiffmore Eastland- Fallmore Central 7:0

Fallmore Westland - Rudolfgrod Utd. 4:6

Rudolfgrod Utd.- Tiffmore East. 1:0

Wallan Rudolfgrod- Willmore Westland 2:1

Rudolfgrod Utd. - Wallan Rudolfgrod 1:1

Wallan Rudolfgrod - Rudolfgrod Utd. 0:1 Tiffmore East.-Willmore Westland 1:2

Tabela:

 1. Rudolfgrod Utd.
 2. Wallan JRudolfgrod
 3. Willmore Westland
 4. Tiffmore Eastland
 5. Fallmore Westland
 6. Altimore Utd.
 7. Fallmore Central
 8. Abiosmore City

Trzeci Puchar Rudolfijski Edytuj

Altimore Utd.- Fallmore Central 2:0

Abiosmore City-Tiffmore Eastland 1:9

Fallmore Westland-Wallan Rudolfgrod 1:2

Willmore Westland-Rudolfgrod Utd. 1:0

Willmore Westland-Altimore Utd. 0:1

Tiffmore Eastland- Wallan Rudolfgrod 2:0

Tiffmore Eastland-Altimore Utd. 2:1 , o 5-te miejsce Fallmore Westland-Rudolfgrod Utd 0:1

Tabela:

 1. Tiffmore Eastland
 2. Altimore Utd.
 3. Willmore Westland
 4. Wallan Rudolfgrod
 5. Rudolfgrod Utd.
 6. Fallmore Westland
 7. Fallmore Central
 8. Abiosmore City

Czwarty Puchar Rudolfijski Edytuj

Tiffmore Eastland- Fallmore Central 4:0

Wallan Rudolfgrod- Abiosmore City 11:0 (rekord bramek)

Fallmore Westland- Willmore Westland 5:8

Rudolfgrod Utd.- Altimore Utd. 5:0

Rudolfgrod Utd.- Tiffmore Eastland 0:3

Wallan Rudolfgrod-Willmore Westland 1:0

Wallan Rudolfgrod- Tiffmore Eastland 2:0

Tabela:

 1. Wallan Rudolfgrod
 2. Tiffmore Eastland
 3. Willmore Westland
 4. Rudolfgrod Utd.
 5. Fallmore West.
 6. Altimore Utd.
 7. F. Central
 8. Abiosmore City
Treści społeczności są dostępne na podstawie licencji CC-BY-SA o ile nie wspomniano inaczej.